שםגב' רחל וויטיץ
תוארRN MA מתאמת מערך טרום ניתוחי – מרכז רפואי בני ציון
הרצאהמדוע מסרבים מטופלים לטיפולי רפואה משלימה? – תוצאות ביניים
תקצירהקדמה: ברפואה המשלימה טווח רחב של טיפולים. טיפולי מגע, טיפולי גוף נפש, שימוש בצמחי מרפא, טיפול בתנועה ועוד. מרבית המחקרים בדקו את הסיבות והמצבים בגללם פונים אנשים לקבלת טיפולים אלה. מעטים המחקרים אשר בדקו את הסיבות לסירוב בכלל ובחלוקה לסוגי הטיפול השונים. מטרות: מטרת המחקר הינה לגלות את הסיבות העיקריות בגללן מסרבים מטופלים לקבלת טיפולי רפואה משלימה באשפוז ומהם הטיפולים להם מספר הסירובים גדול. שיטות מחקר: מדובר במחקר חתך (cross-sectional) שכלל מטופלים במרפאה הכירורגית אשר נזקקו לניתוח. המשתתפים ענו על שאלון מחקר הבודק עמדות כלפי רפואה משלימה בכלל והסיבות לסרוב לקבלת טיפולים על פי סוגי טיפולים. חולקו שאלונים בשפה העברית, ערבית ורוסית תוצאות: מתוך 550 פניות, כ 10% (55) נענו בשלילה. 7% הסכימו לענות על השאלון אך לא החזירו אותו .הוחזרו 401 שאלונים. בניתוח מדגמי של כ- 100 שאלונים בשפה העברית בלבד ,37 מטופלים סרבו לפחות לטיפול אחד הסירוב בחלוקה לסוגי הטיפול היתה כדלקמן: ללווי רוחני סרבו 18 מטופלים, להילינג 13 מטופלים, לטיפול בצמחים 12 ,ולטיפול בדיקור 10. הסיבה השכיחה להתנגדות- 27 נשאלים ענו שאינם מאמינים ביעילות הטיפול/הצלחתו, 15 נשאלים לא מתחברים כלל לתחום. סיכום: מסך השאלונים שנבדקו עולה כי 1/3 מסך המטופלים סרבו לטיפול אחד לפחות. בבדיקת הסיבות לסרוב עלה כי הסיבה השכיחה לסירוב היא חוסר אמון בהצלחת הטיפול, וללווי רוחני היה את מספר המתנגדים הגדול ביותר .
אם אינך רואה את הסרטון, לחץ כאן
חזרה לעמוד ההרצאות
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 Jul