שםגב' אולגה עגור
תואר
הרצאהמודל טיפולי המשלב דיקור ורפואת גוף-נפש במתווה אונקולוגי
תקציררקע טיפולים בדיקור וברפואת גוף-נפש שכיחים בטיפול במתווה האונקולוגי-אינטגרטיבי אך ניתנים לרוב בנפרד. בהרצאה נציג מודל המשלב את שתי הגישות הטיפוליות במסגרת הפעילות של התכנית לרפואה משולבת בשירות האונקולוגי במרכז הרפואי לין. שיטות ודרך השילוב מודל משולב של טיפול עוצב במהלך 7 שנות הפעילות של התכנית האינטגרטיבית בשירות האונקולוגי על בסיס עבודה משותפת עם פסיכו-אונקולוגית בעלת הכשרה ברפואת גוף-נפש והתנסויות משותפות עם הצוות שכלל מטפלים ברפואה סינית, מלוות רוחניות ומטפלת במוסיקה. הרציונל לטיפול המשולב הנו הפחתת חרדה וחשש של המטופל מהתנסות בדיקור ובמפגש עם תכנים לא-מודעים בהיבט הרגשי והרוחני וכן העצמה סינרגיסטית של הגישות הטיפוליות. תוצאות בהרצאה יוצגו מאפיינים של 91 מטופלים שטופלו במשלב דיקור וגוף-נפש וכן פרשת מטופל המדגים את העבודה המשותפת. ינותחו ההיבטים הבאים: התוויות להפניה לטיפול משותף, אמצעי הערכה כמותניים ואיכותניים לבחינה של יעילות הטיפול ופיתוח העבודה של הצוות הרב-מקצועי. מסקנות: אנו ממליצים על שילוב של דיקור ורפואת גוף-נפש במטופלים בכימותרפיה המתמודדים עם מצוקות רגשיות וכן במצבים בהם מסתמן חוסר שיפור קליני בחודש הראשון לטיפול במי שטופל בטיפול לא-משולב .
אם אינך רואה את הסרטון, לחץ כאן
חזרה לעמוד ההרצאות
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 Sep