שםגב' בלה שולמן
תוארRN MPH מנהלת סיעוד במנהלת קריות- שרותי בריאות כללית אחות אינטגרטיבית במרכז רפואי לין במכון אונקולוגי
הרצאהחסמים ואתגרים בטיפול אחות אינטגרטיבית בשירות האונקולוגי
תקציררקע: השימוש ברפואה משלימה בקרב חולים בסרטן בישראל הנו נרחב ומקיף כיום כמחצית מהמטופלים בכימותראפיה בישראל. בשנת 2008 הוקם במסגרת השירות האונקולוגי במרכז רפואי לין במחוז חיפה של שירותי בריאות כללית מערך המשלב טיפולים ברפואה משלימה המיועד לשיפור איכות החיים של המטופלים בכימותראפיה ו/או בטיפול פליאטיבי. בהרצאה נציג היבט ייחודי של הטיפול הניתן באמצעות אחות אינטגרטיבית ונדיין חסמים ואתגרים במתן רצף טיפולי שבועי בהתייחס למאפיינים דמוגרפים, אונקולוגים ותפיסת בריאות של המטופל. שיטות ודרך השילוב : ניתוח קוהורט של 37 מטופלים שטופלו ע"י אחות אינטגרטיבית במשלב טיפולי מגע ודיקור שאופיין ע"י לפחות 5 טיפולים של האחות (בנוסף לטיפולים אחרים ברפואה משולבת) במהלך של כ 6-12 שבועות. בהרצאה נשלב ניתוח בהיבט מתודולוגי כמותני ואיכותני בהתייחס לחסמים שהסתמנו בטיפול האחות האינטגרטיבית ולאסטרטגיות התמודדות עם אתגרים אלו. תוצאות : במהלך ההרצאה יוצגו נתונים של מטופלים בקוהורט שהגיעו לטיפול האחות האינטגרטיבית ברצף טיפולים מיטבי (5 מפגשים כולל ראיון רופא אינטגרטיבי עם מרווח שלא עולה על חודש בין מפגשי הטיפול) בהשוואה לרצף לא מיטבי. יוצגו חסמים המאתגרים מתן רצף טיפול מיטבי בהתייחס להיבטי מגדר, גיל, רקע חברתי-תרבותי, מרחק וניידות ממקום הטיפול, ניסיון קודם ברפואה משלימה ותפיסת בריאות בהקשר של פתיחות להתנסות ברפואה משלימה. לסיכום, יוצגו המלצות מעשיות להתמודדות עם חסמים אלו בהתבסס על תובנות טיפוליות של האחות האינטגרטיבית. מסקנות: אנו ממליצים לשלב במסגרת הערכה אינטגרטיבית ראשונית (אינטייק) של הרופא והאחות תשאול המכוון לאיתור חסמים פוטנציאלים שימנעו מתן רצף מיטבי של טיפול אינטגרטיבי. אנו מציעים שהערכת חסמים לגבי היענות לטיפול תתייחס למכלול רב-ממדי הכולל את המטופל, התומך העיקרי ועמדת אנשי הצוות במכון האונקולוגי.
אם אינך רואה את הסרטון, לחץ כאן
חזרה לעמוד ההרצאות
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 Jul