שםחנה קלבנסקי
תוארראש תחום ליווי רוחני, עמותת "גישה לחיים"
הרצאהליווי רוחני רגיש תרבות ליוצאי חבר העמים - אתגרים חינוכיים ומנטליים
תקצירעל פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2013 קשישים דוברי רוסית מהווים 22% מכלל אוכלוסיית הקשישים. גל העלייה מחבר העמים בשנות 90 במאה שעבר יעלה את מספר הקשישים דוברי רוסית כבר בעשרת השנים הקרובות. יחד עם הארכת תוחלת החיים איכות החיים של הקשיש הממוצע איננה מתפתחת ביחס ישר להתפתחות האמצעים הרפואיים. התמודדות עם מחלות ממושכות, חוסר יכולת תפקוד פיזי עצמאי, בדידות, חוסר משמעות בחיים, נטל למשפחה – אלו סוגיות שרוב אוכלוסיית הקשישים הנמצאת במוסדות טיפוליים עסוקה בהם. הארכת החיים לאו דווקא מקבילה ליכולת לספק לקשיש איכות חיים. איכות חיים היא המידה בה יש לאדם את התנאים ההכרחיים למלא את צרכיו ולהיות מאושר. על פי הגדרת Human Development Index ( HDI) מדדים של איכות החיים הם: מצב הפיזי, פסיכולוגי, וחברתי מנטלי. (גוף, נפש ורוח) . מצבם של הקשישים במוסדות טיפוליים בארץ עם הארכת תוחלת החיים מתאפיינים במדידה של מצבם הפיזי ולפי תנאים רפואיים, אך מצבם הפסיכולוגי, מנטלי וחברתי עדיין דורש התייחסות וגם אמצעים למדידה. גם אם החברה מעוניינת לתת התייחסות שמתבססת על תשתית נפשית ורוחנית היא נתקלת בקשיים פרסונאליים אובייקטיביים לדוג' : על פי דו"ח מבקר המדינה לשנת 2014 ברשויות מקומיות ישנו עו"ס אחד ל250-670 רשומים בלשכת הרווחה – רובם קשישים. אם מצבם של הקשישים הצברים קשה, מצבם של קשישים יוצאי חבר העמים דורש התייחסות מיוחדת בהקשרים נפשיים ורוחניים נוספת הנובעת בין היתר מ: 1. קשיים המאפיינים דור מהגרים קרי; קליטה, שינוי תרבותי, קשיי שפה, משברי הורות והתפרקות התא המשפחתי ועוד. 2. רגישות תרבותית המורכבת מ: תרבות חשיפת רגשות שונה מהנהוגה בכלל החברה; חשדנות כלפי אנשי מקצוע בתחום הנפשי; תפיסות הרוחניות של עולים מחבר העמים; חוסר אמון במוסדות המדינה. 3. אלמנטים קהילתיים בעיתיים כגון: איבוד הסטאטוס חברתי-תרבותי; איבוד סטאטוס במשפחה; בדידות חברתית,; מעבר כפוי לבית אבות; מחסור בשירותים חברתיים ואירועי תרבות ברוסית, קושי של משפחת הקשיש להעניק תמיכה נפשית. במהלך המושב אפרט את הדרכים שבהם פועלים תהליכי ליווי רוחני בקרב קשישים אלו ועל ייחודיות הכלים בהם משתמשים מלווים רוחניים אשר מלווים קשישים עולים מחבר העמים.
אם אינך רואה את הסרטון, לחץ כאן
חזרה לעמוד ההרצאות
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 Jul