שםסאידה ביאדסי
תוארמלווה רוחנית, התכנית לרפואה משולבת בשירות האונקולוגי, מרכז רפואי לין, חיפה
הרצאהאז מה היה לנו היום? מלווה רוחנית בצוות אינטגרטיבי במחלקה אונקולוגית
תקציראני אתאר את עבודתי בתוך הצוות המגוון, שמתוכו מספר אנשים מטפלים באותו חולה. על התחושה שהמטפלים משלימים אחד את השני ועל הערך המוסף של זה עבור המטופל והתחושה שהוא נהנה מטיפול שחובק אותו כאדם, כשלם, ולא כאיבר חולה. אני גם אתייחס לעבודתי עם מטופלים ערבים, על האתגרים, הנחות היסוד והערך המוסף שיש בדבר עבורם ועבורי. הזכות לעבוד עם מטופלים מרקע מגוון מבחינת מיגדר, דת, לאום, גיל, השכלה ומקצוע וכמובן הבדלים אישיים המייחדים כל אדם ואדם, העמיק את ההבנה אצלי כי אל כל מטופל יש להתייחס אחרת וכי אין לקחת את הטיפול במטופל מסוים כאל מובן מאליו. ככל שאני זוכה לעוד נסיון בעבודה אני מגיעה לידיעה כי במפגש ליווי רוחני של כל אדם, אינני יודעת. זה מה שמאפיין את המפגש שלי עם האדם שאני מלווה, דבר שהוא נכון בכל המקרים, וככל שאני מוכנה להיות בענווה הזאת של חוסר הידיעה איך ייראה או יתנהל כל מפגש. ככל שאני מוכנה לוותר על התכנון של כל מפגש, מאפשר "ההעדר" הזה לפוטנציאל האדיר של כל מפגש בין אנשים לבוא לידי ביטוי. פתאום עוד ועוד מסכות נופלות, והאדם מולי מתגלה במערומיו לא כדי לספק את סקרונותי ואת חוש המציצנות שלי, אלא כדי להיות שם במלוא הדרו ובמלוא קומתו כאדם, שיש לו איבר חולה, אך האני שלו נותר שלם בהחלט.
אם אינך רואה את הסרטון, לחץ כאן
חזרה לעמוד ההרצאות
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 Jul