שםמייק שולץ
תוארמנהל השירות לליווי רוחני, רמב"ם; חבר ועד מנהל, העמותה לליווי רוחני בישראל
הרצאההגדרת ליווי רוחני ותהליכי הכשרה בארץ ובעולם
תקצירבהרצאה נביא הגדרות ותשובות לכמה שאלות עיקריות במתן ליווי רוחני: מהי רוחניות? מהם האלמנטים העיקריים של מפגש ליווי רוחני? לאיזה צרכים הוא עשוי לתת מענה? ומה מייחד את הליווי הרוחני לעומת מקצועות אחרים? נתאר את תהליך ההכשרה בליווי רוחני. בישראל, כמו בארה"ב, מכשירים ע"פ המודל של CPE (Clinical Pastoral Education). הבסיס של ההכשרה הוא מודל העשייה-התבוננות, מעגל בונה של צבירת נסיון, התבוננות על הנעשה כדי להפיק ממנו לקחים, ויישום לקחים אלו בעשייה חדשה, יחד עם החומר התיאורטי החדש הנלמד. בנוסף, הלימודים, כמו עבודת הליווי הרוחני עצמו, מבוססים לא רק על הרצאות עיוניות אלא על המפגש עם האחר. הנושאים נלמדים בקבוצות קטנות המאפשרות שיתוף ומפגש ועיבוד הנושאים במפגש האישי איתם. הלימודים בישראל אורכם 800 שעות, למחזיקי תואר ראשון כלשהו.
אם אינך רואה את הסרטון, לחץ כאן
חזרה לעמוד ההרצאות
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 Jul