1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 Oct  
30/01/2013
ביקור במרכז הרפואי בני ציון
08/03/2013
בקור ביחידה לרפואה משלימה בנגב
29/05/2013
בקור ביחידה לרפואה אינטגרטיבית במרכז הרפואי רבין
20/11/2013
כנס החברה הישראלית לרפואה משלימה - כנס העשור
20/11/2013
היקף השימוש ברפואה משלימה בישראל
05/02/2014
בקור ביחידה לשירותי רפואה משלימה באסף הרופא
19/11/2014
כנס החברה הישראלית לרפואה משלימה - תזונה ורפואה משלימה
04/02/2015
בקור בשערי צדק 4/2/2015
15/04/2015
בקור במרכז "ברא" ביוקנעם 15/4/2015
11/11/2015
כנס החברה הישראלית לרפואה משלימה - גוף מזון ורוח 2015
כתב העת - הרפואה

"בינואר 2015  כתב העת "הרפואה" של ההסתדרות הרפואית בישראל הקדיש את כל הגליון של חודש זה לנושא של רפואה  משלימה בישראל. 

הכותבים מרביתם חברי החברה ועוסקים בשילוב פעיל של הרפואה המשלימה במסגרת הציבורית בישראל"

 
סיכום הכנס החברה 19/11/2014

סיכום הכנס השנתי של החברה הישראלית לרפואה משלימה
יום ד’ 19/11/2014  מלון כפר המכביה

החברה הישראלית לרפואה משלימה של ההסתדרות הרפואית בישראל פועלת מזה 11 שנים לקדום שילוב מושכל של הרפואה המשלימה בישראל.

הכנס השנתי השנה יתמקד בנושא:
רפואה משלימה ותזונה   
קישור לחוברת התקצירים של כל ההרצאות שהיו בכנס